Dr Ljiljana Kolarski Nenadić

Dr Sonja Ristić Blažić

Dr Ljiljana Kolarski Nenadić

specijalista Interne medicine

Dr Ljiljana Kolarski Nenadić rođena je u Beogradu gde je završila osnovnu školu ,II Beogradsku gimnaziju i diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Obavezan lekarski staž obavila je u Domu zdravlja Novi Beograd.1992.godine završila je tečaj socijalne pedijatrije na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i detata “ Dr Vukan Čupić” na Novom Beogradu., Volontirala je na Klinici za Internu medicinu KBC " Bežanijska Kosa " –odeljenje hematologije , a zatim radeći u istoj ustanovi obavila i najveći deo specijalističkog staža iz interne medicine iz oblasti koje su u njoj zastupljene.

2 godine je radila u Zdravstvenom centru Pančevo kao lekar u školskom dispanzeru.Zatim kao lekar opšte medicine u Domu zdravlja “Dr Simo Milošević “ -Čukarica ,gde je posle sticanja zvanja specijaliste interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002.godine,nastavila da radi u konsultativno-specijalisitičkoj službi kao specijalista interne medicine do 2015 .godine.2004.godine je završila Školu ultrazvučne dijagnostike u Kragujevcu.U Domu zdravlja Zemun radila je kao specijalista interne medicine od 2015 .godine.

Pohađala je različite seminare i edukativne programe iz interne i urgentne medicine.

Član je Udruženja internista Srbije ,kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva,Srpskog tireoidološkog društva ,Udruženja za medicinsko pravo Srbije ,kao i Lekarske komore Srbije.

Aktivni je član RLK Beograd kao sudija I-stepenog Suda časti u II mandatu.

Paraleno sa osnovnom edukacijom upisala je specijalističke akademske studije medicinskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Autor je i koautor više stručnih radova objavljenih na kongresima u zemlji i inostranstvu ,kao i u stručnim časopisima.

Govori engleski i ruski jezik , završila je i specijalizovane tečajeve engleskog jezika za medicinare , a poseduje i bazično znanje češkog jezika.

Radno vreme
  • Ponedeljak - Petak
    08:00 - 19.00
  • Subota
    08:00 - 14.00
  • Nedelja
    Ne radimo
Potrebna Vam je pomoć?

Besplatno kardiološko savetovalište sredom od 15h do 17h.

Kontakt detalji