24h Holter EKG-a

Klinika

Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička proceduraodnosno poseban postupak praćenja rada srca u toku 24 ili 48 sati. Izuzetno je važna, obzirom da su potrebe srca za kiseonikom veće kada se čovek kreće nego kada miruje, kao što je slučaj tokom pregleda.

Ukoliko pacijent oseća poremećaje ritma, nesvestice, bol u grudnom košu, zamaranje i gubitak daha, a da se prethodnim pregledima nije utvrdilo srčano poreklo pomenutih simptoma , Holter ekg-a je neophodan dijagnostički postupak.

Holter EKG snimanje izvodi se tako što se pacijentu na grudni koš postave elektrode koje su povezane sa malim aparatom. Sam aparat, veličine mobilnog telefona, beleži EKG pacijenta sve vreme tokom 24 ili 48 sati. Pacijent tokom nošenja holtera obavlja uobičajene dnevne aktivnosti koje beleži u dnevnik ( kao i vreme eventualnog uzimanja leka, ukoliko je pod terapijom) , što je kardiologu izuzetno važno da bi analiza rezultata bila što bolje tumačena. Često predlažemo pacijentu da šeta malo više ukoliko nema tu naviku, kako bismo pravilnije ocenili koronarnu rezervu.

Tokom nošenja aparata, pacijent ne sme da se kupa, pomera kablove ili odlepljuje elektrode- o čemu dobija detaljna uputstva prilikom postavljanja holtera.

Podaci se sa aparata unose u kompjuter nakon skidanja holtera. Kardiolog analizira rad srca za čitavo vreme snimanja ( prati se srednja srčana frekvenca, poremećaji ritma, nivo ST segmenta, pauze u srčanom radu, dužina trajanja pojedinih intervala u ekg zapisu). Na osnovu rezultata uočavamp postoji li ishemija miokarda, aritmija ili poremećaji provođenja na osnovu čega se predlaže dalja dijagnostika i terapija. Na ovaj pouzdan i sasvim neškodljiv način stičemo objektivan uvid u stanje srčanog mišića i sprovodnog sistema srca.

Klinika
Radno vreme
  • Ponedeljak - Petak
    08:00 - 19.00
  • Subota
    08:00 - 14.00
  • Nedelja
    Ne radimo
Potrebna Vam je pomoć?

Besplatno kardiološko savetovalište sredom od 15h do 17h.

Kontakt detalji